ENGLAND
SHAKESPEARE CLIFF

SECRET 1 VERDER BOOR RICHTING SECRET 2 + ROCKET LAUNCHER SECRET 2 + ROCKET LAUNCHER JUMP DRILL ACTIVATOR CARD VERDER DRILL
PUMP ACCESS DISK PUMP SECRET 3

Volgende level:
SLEEPING WITH THE FISHES

Terug naar de hoofdpagina van The Lost Artefact:
THE LOST ARTEFACT